Waarom een rustdag goed voor ons is

Een economie die 24/7 doordendert, digitale mogelijkheden die ervoor zorgen dat we altijd en overal online zijn; wat wordt er veel gevraagd van ons mensen. Geen wonder dat velen zich opgejaagd en gestrest voelen, met burn-outklachten tot gevolg. We hebben rust nodig. Toen God de aarde schiep, stelde Hij voor ons een rustdag in, omdat Hij wist dat dit goed voor ons is. Sterker nog, God rustte zelf ook van Zijn scheppingswerk. Waarom zouden wij dat dan niet doen?

Zondagsrust is niet iets dat alleen vanuit het christelijke gedachtegoed gepromoot wordt. Ook (seculiere) wetenschappers en filosofen zien het nut daarvan in. Filosoof Marli Huijer schreef in haar boek Ritme: op zoek naar een terugkerende tijd dat het ritme uit ons dagelijks leven verdwijnt en dat gaat ten koste van onze gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Ritmes geven structuur en dat is goed voor de mens. Structuur en rust gaan hand in hand. Volgens Huijer pak je het slim aan als je ervoor zorgt dat rust zich bij herhaling voordoet. Door dat ritme weet je steeds: straks komt de rust weer. Daarom is ze een voorstander van de zondagsrust, of zoals zij het noemt: accudag.

“Ik ontdekte dat het heel rustgevend is om één dag even helemaal niets te hoeven”

– Marc Dijk

Gezondheidsrisico’s
Er zijn meer deskundigen die aangeven dat ons lichaam gebaat is bij een ritme mét rustdag, omdat zo ons leven in balans komt en blijft. Wanneer je altijd maar blijft doorwerken, levert dat je op den duur stress op. Dat zorgt weer voor nek-, hoofd- en schouderklachten en een hoger cholesterolgehalte. Het zou zelfs een risicofactor zijn voor kanker. Ook neemt de kans op een depressie toe. Uit een rapport van NIOSH blijkt dat mensen meer stress op hun werk ervaren dan ooit het geval is geweest. Burn-out is niet voor niets volksziekte nummer één. Neurobioloog en hersenonderzoeker Dick Swaab toont in zijn onderzoek aan dat het menselijk lichaam gericht is op een weekritme en dat een collectieve rustdag nodig is voor de juiste balans in en goede herstel van het lichaam.

Wanneer er structureel rust ingebouwd wordt in ons drukke bestaan, neemt ook de kans op (een) burn-out(klachten) af. Uit onderzoek blijkt dat een dag rust ook een boost aan het immuunsysteem geeft. Wie geen rust in het drukke bestaan inbouwt, heeft een grotere kans op ontstekingen, hartaandoeningen, diabetes en een beroerte. Een studie van de University College in Londen laat zien dat de kans op een beroerte bij mensen die veel werken met 33 procent toeneemt en hart- en vaatziekten met 13 procent. Vooral mensen die een zittend beroep uitoefenen, hebben een grote kans om aan een hartaandoening te overlijden.

Structureel rust zorgt voor een afname van burn-outklachten

Efficiëntie
Het nemen van rust is in nog meer opzichten goed. Afstand nemen van je werk verhoogt de creativiteit en productiviteit. Langer en meer werken zorgen er namelijk niet voor dat je meer doet. Een rustdag geeft ook ruimte voor reflectie en bezinning. Ook in sociaal opzicht is het gezond om een rustdag te hebben. Er is tijd voor het investeren in relaties. En het is bewezen dat mensen gelukkig worden van goede relaties. Kortom: rust is goed voor jezelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Juist als christenen mogen we rusten, in het vertrouwen dat God voor ons zorgt.

In de praktijk: zegen door los te laten

“Ik ging op zondag wel naar de kerk maar na de kerkdienst ging de televisie aan en maakte ik mijn huiswerk. Toen kreeg ik verkering met een meisje voor wie de zondag echt een rustdag was. Een dag om naar de kerk te gaan en op God en op elkaar gericht te zijn. Vanaf die tijd ben ik gestopt met iets van werk te doen. Ik ontdekte dat het heel rustgevend is om één dag even helemaal niets te hoeven. Op zondag ervaar ik vrede en stap ik uit de sleur van alles wat er van mij gevraagd wordt. Van de instelling van de rustdag leer ik dat ik los mag laten en dat God juist dan wil zegenen. Het bepaalt me er ook doordeweeks bij dat het niet draait om prestaties en om steeds meer te hebben, maar om Zijn zegen. Vanuit Zijn rust kan ik de werkweek weer aan.”

Marc Dijk (40 jaar)

Dit artikel is onderdeel van het zorgmagazine Liv. Meer weten?
Vraag hier het magazine gratis aan.